Denna grundkurs i stötpuls- och vibrationsmätning vänder sig till användare av instrumentsystemet Leonova™. Ingen tidigare erfarenhet är nödvändig. Kursen omfattar genomgång av SPM®-metoden och vibrationsmätning enligt ISO-norm samt teori och praktiska övningar.

Efter genomgången kurs har du nödvändiga teoretiska kunskaper för att utvärdera dina mätningar. Du har också fått lära dig de grundläggande funktionerna om programmet Condmaster®Ruby så att du kan skapa mätpunkter, lägga upp mätronder och kommunicera med instrumentet.

Du kommer också att behärska instrumentet tack vare praktiska mätövningar. Vidare också hur man kontakterar kablar och installerar givare.

Kursavgift:

11 900:- per deltagare.
Inkluderar kurslitteratur, tre luncher, en middag samt kaffe.

Boka nu!

Sista anmälningsdatum är två veckor innan kursstart.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.


This basic course in condition monitoring is only for the Swedish market/customers.

This is a basic course in shock pulse- and vibration measurement turns to users of the instrument system Leonova. No previous experience is necessary.  The course includes review of SPM®-method and vibration measurement according to ISO standard and the theory and practical exercises.

After completing the course you will have the necessary skills to be able to evaluate your measurements. You've also got to learn the basic functions of the software program Condmaster®Ruby, so that you can create measuringpoints, set up measuring rounds and communicate with the instrument.

You will also master the instrument thanks to the practical measurement exercises. Furthermore, also how to contacting wires and installing sensors.

Course fee:

11.900 SEK per participant
This includes course litterature, three lunches, a dinner and coffee.

Book now!

Registration deadline is two weeks before the course starts.

Reservation: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or adjusted.
Price changes may occur.