Grundkurs Tillståndskontroll

Denna grundkurs i stötpuls- och vibrationsmätning vänder sig till användare av instrumentsystemet Leonova™. Ingen tidigare erfarenhet är nödvändig. Kursen omfattar genomgång av SPM®-metoden och vibrationsmätning enligt ISO-norm samt teori och praktiska övningar.

Efter genomgången kurs har du nödvändiga teoretiska kunskaper för att utvärdera dina mätningar. Du har också fått lära dig de grundläggande funktionerna om programmet Condmaster® så att du kan skapa mätpunkter, lägga upp mätronder och kommunicera med instrumentet.

Du kommer också att behärska instrumentet tack vare praktiska mätövningar. Vidare också hur man kontakterar kablar och installerar givare.

Kursavgift:
12 900:- per deltagare.
Inkluderar kurslitteratur, tre luncher, en middag samt kaffe.
(OBS! Priset gäller enbart för svenska kunder. Utländska gäster får sina priser genom sin lokala SPM representant.)

Boka nu!
Sista anmälningsdatum är två veckor innan kursstart.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.

----------------------------------------------------------------------------

This basic course in condition monitoring is for the Swedish market/customers only.

This is a basic course in shock pulse- and vibration measurement intended for users of the instrument system Leonova. No previous experience is necessary.  The course includes an overview of the SPM®-method and vibration measurement according to ISO standard, as well as theoretical and practical exercises.

After completing the course, you will have the necessary skills to be able to evaluate your measurements. You have also learned the basic functions of the software program Condmaster®, so that you can create measuring points, set up measuring rounds and communicate with the instrument.

You will also master the instrument thanks to the practical measurement exercises. Furthermore, you will also know how to contacting wires and installing sensors.

Course fee:
12.900 SEK per participant.
The price includes course literature, three lunches, one dinner, and coffee.
(NOTE: The price is valid for Swedish customers only. Foreign guests will receive their prizes through their local SPM representative.)

Book now!
Registration deadline is two weeks before the course starts.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Reservation: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled. Price changes may occur.