Påbyggnadskurs Tillståndskontroll

Påbyggnadskurs Tillståndskontroll vänder sig till användare som vill börja använda sig av SPM Spectrum™ och EVAM i instrumentsystemet Leonova™.

För största möjliga utbyte av kursen bör du ha genomgått Grundkurs Tillståndskontroll eller ha god kännedom om stötpulsmätning samt grundläggande kunskap om vibrationsmätning enligt ISO standard 2372.

Kursen omfattar genomgång av frekvensanalys för stötpuls och vibration, balansering samt teori och praktiska övningar.

Efter genomgången kurs har du nödvändiga teoretiska kunskaper för att utvärdera dina mätningar. Du har också fått praktisk kunskap om hur du skapar mätpunkter med SPM Spectrum™ och EVAM, samt lärt dig de grundläggande funktionerna om dessa tekniker i mjukvaran Condmaster®. Du har även lärt dig att balansera.

Kurslängd: 3 dagar

Pris- och bokningsinformation

Kontakta oss för offert.

Sista anmälningsdatum är två veckor innan kursstart.

Vi reserverar hotellrum som ni själva bokar senast en vecka innan kursstart, där ni behöver ange vilken kurs ni ska gå hos SPM Academy. Information om hotell etc. anges i offert och välkomstbrev.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

--------------------------------------------------------------

This advanced course in condition monitoring is for the Swedish market/customers only.

Advanced course in condition monitoring is intended for users who want to start using SPM Spectrum™ and EVAM in the Leonova™ instrument system.

For maximum benefit from the course you should have completed Basic course in condition monitoring or have good knowledge of the shock pulse measurement, and basic knowledge of vibration measurement according to ISO standard 2372.

The course includes an overview of frequency analysis of shock pulse and vibration; balancing; laser alignment with LineLazer; theoretical and practical exercises.

After completing the course, you will have the necessary theoretical knowledge to evaluate your measurements. You will also have practical knowledge about how to create data points with SPM Spectrum™ and EVAM, as well as learned the basic features of these technologies in the Condmaster® software. You will also have learned how to perform balancing and shaft alignment.

Duration: 3 days

Price and booking information

Contact us for a quotation.

Registration deadline is two weeks before the course starts.

We reserve hotel rooms that you book for yourselves no later than one week before the start of the course, where you need to specify which SPM Academy course you will take part of. Information about hotels etc. is specified in the quotation and welcome letter.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled. Price changes may occur.