CMA 2313: Condmaster for advanced users

City Country Reference Date
Strängnäs Sweden Taught in Swedish March 27-31, 2023

Kursmaterialet är på engelska men undervisningen sker på svenska.

Condmaster för avancerade användare riktar sig till vana användare av Condmaster® Ruby, företrädesvis användare av onlinesystem även om vissa funktioner är applicerbara även för handinstrument. Vi går igenom gamla och nya funktioner som möjliggör ännu bättre datainsamling och analys, exempelvis villkor, triggerfunktioner och globala värden för onlinesystem, samt Entity rules för onlinesystem.

Kurslängd: 3 dagar

Pris- och bokningsinformation

För offert, kontakta oss på academy@spminstrument.se.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

----------------------------------------------------------------

The course material is in English, but the teaching is held in Swedish.

Condmaster for advanced users is intended for experienced users of Condmaster® Ruby, preferably users of online systems, although some functions are also applicable to handheld instruments. We go through old and new functions that enable even better data collection and analysis, for example, conditions trigger functionality and global values for online systems, and Entity rules for online system.

Duration: 3 days

Price and booking information

For a quotation, contact us at academy@spminstrument.se. 

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled.