CMA 2105: Condmaster Advanced for Swedish customers

City Country Reference Date
Strängnäs Sweden Taught in Swedish* February 2-4, 2021

För svenska kunder

Condmaster för avancerade användare riktar sig till vana användare av Condmaster® Ruby, företrädesvis användare av onlinesystem även om vissa funktioner är applicerbara även för handinstrument. Vi går igenom gamla och nya funktioner som möjliggör ännu bättre datainsamling och analys, exempelvis villkor, triggerfunktioner och globala värden för onlinesystem, samt Entity rules för onlinesystem.

*OBS: Kursmaterialet är på engelska men kursledarna kommer att prata svenska.

Kurslängd: 3 dagar

Pris- och bokningsinformation

Kontakta oss för offert.

I allmänhet behöver vi få din kursregistrering minst en månad innan kursstart så att vi kan reservera hotellrum.

Vi reserverar hotellrum som ni själva bokar senast en vecka innan kursstart, där ni behöver ange vilken kurs ni ska gå hos SPM Academy. Information om hotell etc. anges i offert och välkomstbrev.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

----------------------------------------------------------------

For Swedish customers

Condmaster for advanced users is intended for experienced users of Condmaster® Ruby, preferably users of online systems, although some functions are also applicable to handheld instruments. We go through old and new functions that enable even better data collection and analysis, for example, conditions trigger functionality and global values for online systems, and Entity rules for online system.

*Note: The course material is in English but the course leaders will speak Swedish.

Duration: 3 days

Price and booking information

Contact us for a quotation. In general, we need participants to register at least one month before the training to allow us to reserve hotel rooms.

We reserve hotel rooms that you book for yourselves no later than one week before the start of the course, where you need to specify which SPM Academy course you will take part of. Information about hotels etc. is specified in the quotation and welcome letter.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled.